Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Marketing & Communication Group Marco Oy (y-tunnus 2869073-6)
Morsiussaarentie 29, 67300 Kokkola
puh. +358 40 560 4546
sähköposti:  boxi (at) marcogroup.fi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Pirjo Kivistö, Partner

2. Rekisterin nimi ja sijainti

Marketing & Communication Group Marco Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.
Rekisteripalvelun palvelimet sijaitsevat EU/ETA –alueella.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja käyttötarkoitus

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

  • asiakassuhteen hoitaminen
  • tuotteidemme ja palveluidemme toimittaminen ja kehittäminen
  • sopimus- ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen
  • mainonnan kohdentaminen yrityksemme omassa markkinointiviestinnässä

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

  1. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Käsittelemme asiakasrekisterissä seuraavia asiakkaan ja muun rekisteröidyn henkilötietoja:

  • Perustiedot: yrityksen nimi *, y-tunnus*
  • yhteystiedot, kuten: yhteyshenkilöiden nimet *, asema ja vastuualue, osoitetiedot*, puhelinnumero*, sähköposti*
  • asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot, kuten: tiedot aiemmista ja voimassa olevista sopimuksista ja tilauksista, sähköiset laskutustiedot ja sähköinen viestintä.

Tähdellä merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys asiakas- ja/tai sopimussuhteen syntymiselle. Ilman niitä emme voi toimittaa tuotteitamme ja/tai palveluitamme.

Marketing & Communication Group Marco Oy voi käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet ovat estettävissä selaimen asetuksista.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen Marketing & Communication Group Marco Oy, Meriharakantie 4, 67200 Kokkola

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta/ rekisteröityneeltä itseltään asiakassuhteen tai sopimussuhteen syntyessä. Tietoja ylläpidetään manuaalisesti.

Tämän lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa mainittuja käyttötarkoituksia varten julkisesti saatavilla olevista lähteistä tai viranomaisilta tai kolmansilta osapuolista saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön puitteissa. Tietojen päivittäminen ja kerääminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisilla keinoilla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Marketing & Communication Group Marco Oy:n ulkopuolelle, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Käsittelyn kesto

  • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.
  • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään ja käsitellään aina luottamuksellisina. Järjestelmään, jossa tiedot sijaitsevat, on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Tietoverkko ja asiakasrekisterin sisältävä järjestelmä on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Rekisteriseloste on päivitetty 20.12.2021